Uszczelnienie kwatery składowej na składowisku w m. Rudna Wielka gm. Wąsosz