Uszczelnienie kwatery składowej zlokalizowanej na składowisku w Wołowie gm. Wołów