Uszczelnienie kwatery na składowisku w m. Nowy Świat, gm. Sulechów