Uszczelnienie rowu odparowującego na oczyszczalni ścieków „KRYM” w Wołominie