Maty bentonitowe (Bentomaty)

BentoMat_CL.v2[2]

 

Bentonitowa mata hydroizolacyjna, o właściwościach samouszczelniających, stosowana jako izolacja przeciwwodna w budownictwie ziemnym i inżynierii środowiska. Szczelność materiału zapewnia granulat bentonitowy CETCO umieszczony między geowłókniną i geotkaniną polipropylenową.

Bentonit sodowy jest powszechnie znany ze swoich wybitnych zdolności pęcznienia – może adsorbować kilkakrotnie więcej wody niż sam waży. Zdolność ta czyni go bardzo plastycznym i odpornym na przełamania i pęknięcia. Bentonit może być uwadniany i suszony oraz zamrażany i rozmrażany bez utraty swych pierwotnych właściwości. Warstwa uwodnionego bentonitu tworzy zwartą barierę dla przepływu cieczy o współczynniku filtracji rzędu 10-11 m/s.

Właściwości fizyko-mechaniczne Bentomatu: 

bentomat2