Geomembrany PVC

rouleau-geomembrane

Geomembrana PVC jest syntetyczną folią wykonaną z polichlorku winylu wykorzystywaną w inżynierii lądowej i wodnej oraz w ochronie środowiska jako bariera lub element bariery uniemożliwiając podciąganie wilgoci lub penetrację wody (lub innej cieczy).

Folia PVC ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje ją duża wytrzymałość mechaniczna a także odporność na działanie wielu rozpuszczalników.
Poli(chlorek winylu), polichlorek winylu, polichlorek etenylu, polichloroeten (PCW, PVC) są to tworzywa sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Folia PVC charakteryzuje się dużą elastycznością zapewniając bardzo dobre przyleganie do podłoża. Jest przy tym odporna na nierównomierne osiadanie gruntu lub odkształcenia podłoża.
Dzięki dużemu ciężarowi właściwemu geomembrana ta doskonale nadaje się do izolacji wszelkich zbiorników wodnych (materiał nie wypływa). Łączenie pasm geomembrany odbywa się poprzez zgrzewanie specjalistycznym sprzętem, a sprawdzanie szczelności spawów dokonuje się za pomocą prób ciśnieniowych lub kloszy próżniowych.