Uszczelnienie kwatery składowej w m. Żary gm. Żary