Uszczelnienie terenu pod wiertnię Zawisza gm. Skąpe