Uszczelnienie zbiorników na „żwirowni” Czernikowice gm. Chojnów