Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku-Szadółkach – uszczelnienie placu dojrzewania kompostu