Uszczelnienie terenu w obrębie zbiorników na terenie Bazy Paliw w Mirostowicach Dolnych gm. Żary