Projekt kwater odp. komunalnych „Kobierniki” dla m. Płock