Geomembrany PEHD

pehd1     pehd 2

Geomembrany PEHD – wykonane z to polietylenu o wysokiej gęstości.

Oryginalna geomembrana PEHD stanowi syntetyczną barierę pełniącą ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną gruntów.

Geomembrany PEHD są obecnie najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym. 


Popularność zawdzięczają swoim właściwościom:

- odporności na substancje chemiczne,

- odporności na promienie UV,

- bardzo wysokiej wytrzymałości,

- dużej odporności mikrobiologicznej

Geomembrany PEHD są stosowane do:

- budowy sztucznych zbiorników wodnych;

- budowy rowów i zbiorników odwadniających / retencyjnych;

- uszczelnień składowisk odpadów;

- uszczelnień związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw;

- kanałów i cieków wodnych;

- wałów przeciwpowodziowych;

- uszczelnień zbiorników na gnojowicę;

- uszczelnień zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych;

- uszczelnień placów pod recykling złomowanych pojazdów;

- hydroizolacji elementów budowli mających kontakt z gruntem: fundamentów, przyczółków, ścian oporowych, tuneli komunikacyjnych itp.